SophosConsul

Filosofische Praktijk te Amsterdam

 

Hoe ziet een filosofisch consult eruit?

Het stellen van de juiste vraag op het juiste moment vormt de kwaliteit van het filosofische consultgesprek met SophosConsul.

In de filosofische praktijken in Nederland zijn verschillende methoden van vragen stellen gangbaar. Sommige filosofen hanteren de Aristonide methode (ontwikkeld door Dr. Eite Veening), anderen gebruiken de oudere en bekende Socratische methode (vanuit het denken van Socrates en Kant ontwikkeld door de Duitse filosoof, pedagoog en politicus Leonard Nelson) en ook de Humanide methode (ontwikkeld door Drs. Rein Stoel) maakt tegenwoordig opgang. Voor velen geldt echter, dat er een mix van methodieken wordt toegepast tijdens een consultgesprek.

In de filosofische praktijk van Alex Ruiter bestaat er geen andere naam voor de aangewende methode dan 'doorvragen'. Leidend bij de keuze van deze methode is het weten, dat filosoferen geen systematiek en geen methodiek toestaat. Het filosoferen zelf ligt vóór alle systematisering, wat niet betekent, dat er in de vergelijkende filosofie geen systematiek kan worden aangebracht.

Het filosofisch inzicht van uw consulent en zijn ervaring garanderen de kwaliteit van zijn vragen.

U verkrijgt zelfinzicht in uw denken en u bent zo beter in staat verantwoorde beslissingen te nemen in situaties die voor u van groot belang zijn. Of in kwesties die anderen mede betreffen, wanneer er een grote mate van zorgvuldigheid, wanneer integriteit wordt gevraagd. 

Uw persoonlijke ontwikkeling zal versneld worden door eerlijk te leren kijken naar wie u bent, wat u wilt, hoe u denkt en hoe u voelt. En door hierin binnen de context van uw werk en van uw leven de gewenst veranderingen door te voeren op een succesvolle wijze.

U bent uw eigen adviseur.